Czym się zajmuje UNESCO - rola i cele organizacji

Czym się zajmuje UNESCO - rola i cele organizacji
Autor Bartek Kacperski
Bartek Kacperski06.01.2024 | 7 min.

Czym się zajmuje UNESCO to pytanie, które sobie zadaje wielu ludzi. UNESCO jest skrótem od Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury i jest to wyspecjalizowana agencja ONZ założona w 1945 roku w celu wspierania pokoju i bezpieczeństwa na świecie poprzez współpracę narodów w dziedzinie edukacji, nauki, kultury i komunikacji.

Kluczowe wnioski:
  • UNESCO promuje prawa człowieka i podstawowe wolności - zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka.
  • Wspiera zrównoważony rozwój i ochronę środowiska naturalnego na świecie.
  • Chroni światowe dziedzictwo kulturalne i przyrodnicze poprzez programy i konwencje, np. Listę światowego dziedzictwa.
  • Upowszechnia naukę, wspierając współpracę i wymianę wiedzy między krajami.
  • Propaguje różnorodność kulturową i dialog międzykulturowy.

Promowanie praw człowieka

Jednym z głównych celów UNESCO jest promowanie praw człowieka i podstawowych wolności. Organizacja opiera swoją działalność na Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, wspierając równość, sprawiedliwość społeczną i godność każdej jednostki. UNESCO prowadzi kampanie informacyjne, publikacje i szkolenia, aby podnosić świadomość na temat praw człowieka wśród rządów i społeczeństw.

UNESCO aktywnie monitoruje przestrzeganie praw człowieka na świecie, reagując w przypadku ich łamania. Organizacja współpracuje z innymi agendami ONZ, aby wywierać naciski dyplomatyczne na rządy łamiące prawa człowieka lub stosujące praktyki dyskryminacyjne.

Walka z rasizmem i ksenofobią

Ważnym obszarem działania UNESCO jest walka z rasizmem, ksenofobią i formami nietolerancji. Poprzez programy edukacyjne i kampanie, UNESCO promuje postawy otwartości, szacunku dla innych kultur i doceniania różnorodności.

Organizacja współpracuje z rządami w tworzeniu legislacji przeciwko mowie nienawiści i przestępstwom na tle rasowym. UNESCO zachęca też media i platformy internetowe do usuwania treści podżegających do nienawiści.

Wspieranie zrównoważonego rozwoju

Kolejnym filarem działalności UNESCO jest dążenie do zrównoważonego rozwoju na świecie, czyli takiego modelu wzrostu gospodarczego i społecznego, który nie niszczy środowiska naturalnego i nie prowadzi do wyczerpywania zasobów. UNESCO prowadzi badania naukowe, opracowuje strategie i wytyczne, które mają pomóc rządom wdrażać zrównoważony rozwój w takich sektorach jak energetyka, transport, rolnictwo czy gospodarka odpadami.

Organizacja monitoruje realizację przez poszczególne kraje Celów Zrównoważonego Rozwoju ustanowionych przez ONZ. Co roku publikuje raport podsumowujący postępy i wyzwania globalnej transformacji w kierunku modelu rozwoju przyjaznego ludziom i środowisku.

„Warunkiem zrównoważonego rozwoju jest pokój i bezpieczeństwo na świecie” - Audrey Azoulay, dyrektor generalna UNESCO

Ochrona oceanów i zasobów wody

Istotnym elementem strategii UNESCO na rzecz zrównoważonego rozwoju jest ochrona ekosystemów morskich i słodkowodnych. Poprzez konwencje i programy badawcze, organizacja chroni zagrożone gatunki, monitoruje zanieczyszczenie wód i wspiera zrównoważoną gospodarkę rybacką.

UNESCO prowadzi też projekty zwiększające dostęp ludzi na świecie do czystej wody pitnej i sanitariatów. Jest to kluczowe dla walki z ubóstwem i poprawy jakości życia w wielu regionach globu.

Czytaj więcej: Dawna Tajlandia: odkryj tajemnice dawniej Tajlandii

Ochrona światowego dziedzictwa

UNESCO odgrywa kluczową rolę w ochronie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego ludzkości. Poprzez konwencję światowego dziedzictwa, organizacja tworzy listę najcenniejszych obszarów, zabytków i parków na świecie, które objęte są ochroną i wsparciem finansowym ze strony społeczności międzynarodowej.

Na liście UNESCO znajduje się obecnie ponad 1000 obiektów z 167 krajów, w tym takie ikony jak Machu Picchu, Wieża Eiffla, Wielki Kanion Kolorado czy wyspa Goree. Polskimi obiektami na tej prestiżowej liście są m.in. historyczny Kraków, Kopalnia Soli w Wieliczce czy Białowieski Park Narodowy.

Liczba obiektów na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO 1092 (dane na 2021 r.)
W tym obiektów kulturowych 869
Obiektów przyrodniczych 213

UNESCO wspiera finansowo i technicznie państwa w utrzymaniu i renowacji zabytków. Prowadzi też szkolenia dla konserwatorów oraz programy edukacyjne propagujące wśród społeczeństw ideę ochrony dziedzictwa kulturowego jako wspólnego dobra ludzkości.

Upowszechnianie nauki i techniki

Czym się zajmuje UNESCO - rola i cele organizacji

UNESCO pełni ważną rolę w upowszechnianiu osiągnięć nauki, wspieraniu innowacji i transferze technologii pomiędzy krajami. Poprzez swoje programy i fundusze stypendialne, organizacja umożliwia naukowcom z krajów rozwijających się podnoszenie kwalifikacji i nawiązywanie współpracy badawczej z ośrodkami naukowymi na świecie.

UNESCO prowadzi też interdyscyplinarne programy badawcze skupione na takich wyzwaniach jak: zmiany klimatyczne, zrównoważona gospodarka wodna czy zapobieganie klęskom żywiołowym. Wyniki tych badań służą formułowaniu polityk i strategii adaptacyjnych przez rządy krajów członkowskich.

Popularyzacja nauki i nowych technologii

Istotną częścią działalności UNESCO jest popularyzacja osiągnięć nauki i nowoczesnych technologii w celu zwiększania innowacyjności społeczeństw i gospodarek. Organizacja organizuje konferencje, publikuje raporty oraz uruchamia platformy wymiany wiedzy online.

UNESCO zachęca także młodzież do rozwijania zainteresowań naukowych, m.in. poprzez konkursy i projekty edukacyjne propagujące nauki ścisłe, technologie informacyjno-komunikacyjne oraz zawody inżynierskie.

Wzmacnianie świadomości kulturowej

Ważnym celem UNESCO jest wzmacnianie świadomości i tożsamości kulturowej społeczeństw na całym świecie. W erze globalizacji i dominacji zachodnich wzorców kulturowych, organizacja chroni różnorodność kultur, języków, tradycji oraz systemów wartości różnych narodów i grup etnicznych.

Poprzez konwencje, deklaracje i programy edukacyjne, UNESCO zachęca do interkulturowego dialogu, wzajemnego zrozumienia i poszanowania odmienności. Organizacja wspiera także kraje w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego obejmującego m.in. języki regionalne, rzemiosło, tradycyjną kuchnię czy taniec.

  • UNESCO ogłosiło już 6 języków urzędowych, aby zapobiec ich wyginięciu, m.in. język maoryski w Nowej Zelandii, język aymara w Ameryce Płd. czy język mansi w Rosji.
  • Na liście Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO znajduje się obecnie ponad 500 elementów z 130 krajów, w tym polskie szopkarstwo i procesje Bożego Ciała.

Rozwijanie edukacji na świecie

Priorytetowym zadaniem UNESCO jest wspieranie dostępu do edukacji na wszystkich poziomach, ze szczególnym uwzględnieniem krajów rozwijających się. Organizacja zajmuje się tworzeniem standardów i wytycznych dotyczących programów nauczania, kształcenia nauczycieli oraz budowania infrastruktury edukacyjnej.

UNESCO prowadzi kampanie na rzecz powszechnej edukacji podstawowej dla dzieci na całym świecie. Wspiera finansowo rządy w zapewnieniu dostępu do nauki dla grup marginalizowanych, m.in. dziewcząt w społecznościach rozwijających się.

Organizacja pełni też funkcję globalnego centrum monitoringu systemów edukacji. Co roku publikuje szczegółowe raporty na temat postępów poszczególnych państw w zakresie jakości i dostępności edukacji dla obywateli.

Podsumowanie

Czym się zajmuje UNESCO to pytanie, na które staraliśmy się odpowiedzieć w niniejszym artykule. UNESCO jest wyspecjalizowaną agencją ONZ powołaną do ochrony pokoju poprzez współpracę międzynarodową w dziedzinie edukacji, nauki i kultury.

Wśród priorytetowych celów i zadań UNESCO znajdują się: promocja praw człowieka, wspieranie zrównoważonego rozwoju z poszanowaniem środowiska naturalnego, ochrona światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, upowszechnianie osiągnięć nauki i technologii oraz wzmacnianie dialogu międzykulturowego.

Poprzez liczne konwencje, programy i fundusze, UNESCO stymuluje współpracę międzynarodową w ważnych dla ludzkości dziedzinach. Jest rzecznikiem humanistycznych wartości oraz wspiera kraje rozwijające się w budowaniu pokojowej, zrównoważonej i sprawiedliwej przyszłości opartej na wiedzy i kreatywności obywateli.

Mamy nadzieję, że nasz artykuł pozwolił zrozumieć, czym dokładnie zajmuje się UNESCO i jak ważną odgrywa rolę ta organizacja jako promotor pokoju, zrównoważonego rozwoju i międzykulturowego dialogu w globalnym, zróżnicowanym świecie.

5 Podobnych Artykułów

  1. Apteczka do Azji - kompletna apteczka na wyjazd do Azji
  2. Zamość atrakcje: top 5 zabytków, których nie możesz pominąć
  3. Atrakcje dla nastolatków: 9 miejsc na Śląsku i Dolnym Śląsku
  4. Świnoujście: 7 morskich przygód, o których pewnie nie słyszałeś
  5. Ceny Tajlandia: najlepsze oferty, porównanie cen - Lipiec 2023
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Bartek Kacperski
Bartek Kacperski

Jako podróżnik i miłośnik odkrywania świata, moje teksty na podroznicza-obsesja.pl to relacje z podróży, ukierunkowane na odkrywanie nieznanych miejsc i kultur. Dzielę się inspiracją do spontanicznych wypraw, praktycznymi poradami dla podróżujących solo oraz opowieściami o niezapomnianych przygodach z różnych zakątków świata.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły